Tình hình phát triển kinh tế thành phố năm 2021 (dự kiến)

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên cả nước ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung. Tuy nhiên, thành phố Hải Phòng vẫn đạt được những kết quả tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Cụ thể:

  • Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố GRDP (giá so sánh năm 2010) ước tăng 12,5%, tuy không đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch 13,5%) nhưng là mức tăng trưởng cao nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.
  • ổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 90.421,01 tỷ đồng, đạt 117,2% dự toán Trung ương giao và 101% dự toán HĐND thành phố giao.
  • Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước 54.000 tỷ đồng, đạt 109,1% dự toán Trung ương giao và 101,9% dự toán HĐND thành phố giao.
  • hu nội địa ước 35.000 tỷ đồng, đạt 133,1% dự toán Trung ương giao, đạt 100% dự toán HĐND thành phố giao.
  • Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 3,13 tỷ USD, tăng 91,44% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.
  • Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 18,5%.
  • Kim ngạch xuất khẩu đạt 25,11 tỷ USD, tăng 23,19%.
  • Sản lượng hàng hóa qua cảng 150,16 triệu tấn, tăng 7,35%.
  • Tổng vốn đầu tư phát triển 173.975 tỷ đồng, tăng 1,32%.

Bình luận

Compare listings

So sánh