UBND thành phố thông báo: điều chuyển hoạt động cảng cá Cát Bà sang cảng cá và khu dịch vụ hậu cần thuỷ sản Trân Châu.

Theo đó, kể từ ngày 10/11/2021 chuyển toàn bộ hoạt động dịch vụ hậu cần thủy sản từ Cảng cá Cát Bà tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải sang Cảng cá và Khu dịch vụ hậu cần thủy sản Trân Châu tại xã Trân Châu, huyện Cát Hải.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp cùng Bộ Chỉ huy BĐBP, UBND huyện Cát Hải thông báo cho các tổ chức, cá nhân tại Cảng cá Cát Bà biết và thực hiện theo quy định. Đồng thời, tổ chức thực hiện quản lý hoạt động Cảng cá và Khu dịch vụ hậu cần thủy sản Trân Châu theo quy định.

Bình luận

Compare listings

So sánh